CIŚNIENIE

Przetestuj swoje wiadomości - wybierz poprawną odpowiedź

1. Jeden paskal (Pa) to:
a) N/m3
b) m2/N
c) N/m2

2. Ciśnienie obliczamy za pomocą wzoru:
a) p= F S
b) p= F/S
c) p= S/F

3. Słoń o ciężarze 40 000 N stoi na jednej nodze.
Powierzchnia styku nogi słonia z podłożem wynosi 1000 cm2 (0,1 m2).         POMOC
Jakie ciśnienie wywiera słoń na podłoże?
a) 400 000 Pa
b) 40 Pa
c) 4000 Pa

4. Jakie ciśnienie wywiera dziewczyna o ciężarze 500 N, stojąca na jednym obcasie o powierzchni l cm2         POMOC
( zamień na m2)?
a) 500 Pa
b) 5000 000 Pa
c) 50 Pa

5. Dlaczego dziewczyna z zadania nr 4 wywiera większe ciśnienie na podłoże niż słoń z zadania nr 3 ?
a) powierzchnia nacisku jest mniejsza więc wywiera większy nacisk na podłoże, gdyż ciśnienie jest wprost proporcjonana do powierzchni nacisku
b) ciężar dziewczyny jest mniejszy, więc ciśnienie jest większe bo jest odwrotnie proporcjonalne do ciężaru ciała
c) powierzchnia jej obcasa jest mniejsza od powierzchni nogi słonia, więc ciśnienie jest większe - ciśnienie jest odwrotnie proporcjonale do powierzchni nacisku

6. Dlaczego Eskimosi noszą specjalne szerokie nakładki na buty do chodzenia po śniegu
a) powierzchnia jest duża, więc wywierane ciśnienie małe
b) zmniejsza się siła nacisku, a więc i ciśnienie
c) zwiększa się ciężar ciała eskimosa, a więc i zmniejsza się ciśnienie

7. Dlaczego trzymanie w dłoni ciężkich przedmiotów na żyłce lub cienkim sznurku rani dłonie.
a) zwiększa się masa ciężarka o masę sznurka, a więc wzrasta ciśnienie
b) nasze ciało traci wytrzymałość w kontakcie z żyłką, gdyż ma inną temperaturę topnienia
c) powierzchnia żyłki (sznurka) jest mała więc ciśnienie - wywierane na naszą dłoń - duże

8. Dlaczego cienkie obcasy butów pań robią wgłębienia w drewnianej podłodze
a) Damski but jest inaczej wyprofilowany niż męski, kobieta chodząc narażona jest na deformację stopy, a to powoduje uszkodzenia parkietu
b) Damskie obcasy mają bardzo małą powierzchnię i zakończone są ostrą końcówką, która wbija się w drewno
c) Obcas ma małą powierzchnię, więc wywierane przez obcas ciśnienie na podłogę jest bardzo duże tworząc wgłębienia

9. Dlaczego ciężki sprzęt mechaniczny (np. traktory, dźwigi) jest wyposażony w szerokie opony lub gąsienice
a) gąsiennice utrzymują duży ciężar i nie pękają pod naciskiem jak opony
b) szerokie opony równoważą ciężar pojazdu, powodując utrzymanie równowagi pojazdu i pracę w trudnych warunkach
c) szerokie opony mają dużą powierzchnię, więc ciśnienie wywierane na podłoże przez ciężki pojazd jest mniejsze niż normalnie

10. Dlaczego indyjski fakir może leżeć na łóżku z gwoździ, jeśli gwoździ jest dostatecznie dużo
a) każdy fakir ćwiczy leżenie na łóżkach z gwoźdźmi, ciało ludzkie po jakimś czasie uodparnia się i nie reaguje na ukłucia
b) wiele gwoździ to łącznie duża powierzchnia, więc ciśnienie wywierane przez ciężar fakira jest małe i gwoździe nie przebijają skóry
c) duża ilość gwoździ powoduje równomierne nakłuwanie ciała fakira, co powoduje nieodczuwanie bólu przez człowieka - akupunktura

11. Dlaczego drabina jest bardzo użyteczna podczas ratowania tonącego w stawie pokrytym cienkim lodem
a) drabina jest długa, więc ma dużą powierzchnię; można po niej chodzić i lód się nie załamie, gdyż drabina wywiera małe ciśnienie na lód
b) drabina ma małą masę, wiec można ją łatwo przenieść, wywiera mały nacisk na lód i lód się nie załamie
c) drabina ma szczeble, więc łatwo jest zahaczyć nią o tonącego. Długa drabina uniemożliwia powstawanie dużego nacisku na cienki lód

12. Marek wybrał się na sanki. Jedzie po poziomym podłożu         POMOC
(szerokość jednej płozy 3 cm, długość płozy 0,8 m). Masa Marka jest równa 50 kg. Jakie ciśnienie na podłoże wywiera każda płoza?
a) p = (500 : 0,048) [ N/m2 = Pa ]
b) p = (500 : 0,024) [ N/m2 = Pa ]
c) p = (50 : 2,4) [ N/m2 = Pa ]

13. Kasia stoi na jednej łyżwie o powierzchni 0,8 cm2. Masa Kasi 50 kg.         POMOC
Jakie ciśnienie wywiera łyżwa na lód?
a) p = (500 : 0,008) [ N/m2 = Pa ]
b) p = (500 : 0,8) [ N/m2 = Pa ]
c) p = (500 : 0,00008) [ N/m2 = Pa ]

14.Tym razem Dyzio o masie 64 kg stoi na jednej narcie o wymiarach 10 cm x 160 cm.         POMOC
Jakie ciśnienie wywiera na śnieg?
a) p = (64 : 1600) [ N/m2 = Pa ]
b) p = (640 : 1600) [ N/m2 = Pa ]
c) p = (640 : 0,16) [ N/m2 = Pa ]

15. Dlaczego pinezka z łatwością wbija się w nasze ciało?
a) nasza skóra w powiększeniu wygląda jak sitko i bardzo ostry koniec pinezki z łatwością przechodzi przez "oczko w sitku" w skórze
b) ostry koniec pinezki ma bardzo małą powierzchnię, więc wywierane ciśnienie podczas wbijania pinezki w ciało jest bardzo duże - więc łatwo wchodzi
c) podczas wbijania pinezki w nasze ciało ciśnienie jest bardzo małe, natomiast zwiększa się siła nacisku powodując łatwe wejście pinezki w nasze ciało

16. Co to znaczy, że nóż się stępił? Wyjaśnij, na czym polega proces ostrzenia.
a) nóż się stępi, gdy kroimy bardzo twarde powierzchnie. Ostrzenie polega na zmniejszaniu ciśnienia wywieranego na podczas krojenia
b) nóż jest ostry tzn, że nacisk wywierany na ciało, które kroimy jest bardzo duży. Ostrzenie polega na zwiększeniu powierzchni tnącej
c) gdy nóż jest ostry powierzchnia ostrza noża jest mała, więc ciśnienie podczas krojenia jest duże. Ostrzenie polega na zmniejszaniu powierzchni tnącej noża

Treść zadania do pytań nr 17, 18, 19, 20, 21:
Prostopadłościenna sztabka o wymiarach 8 cm x 5 cm x 4 cm, ma masę 1,2 kg.

17. Oblicz ciężar ( Fg) tej sztabki, jeżeli przyspieszenie ziemskie wynosi g = 10 N/kg ( 10 m/s2)        POMOC
a) Fg = 12 N
b) Fg = 1,2 N
c) Fg = 0,12 N

18. Jaka jest powierzchnia w m2 najmniejszej ścianki?         POMOC
a) 0,0032 m2
b) 20 m2
c) 0,002 m2

19. Jakie ciśnienie w paskalach wywiera sztabka, leżąc na boku o najmniejszej powierzchni?         POMOC
a) p = (12 : 0,0032 ) [ N/m2 = Pa ]
b) p = (12 : 0,002 ) [ N/m2 = Pa ]
c) p = (1,2 : 0,002 ) [ N/m2 = Pa ]

20. Ile wynosi objętość sztabki w m3        POMOC
a) V = 16 m3
b) V = 160 m3
c) V = 0,00016 m3

21. Oblicz gęstość materiału (w kg/m3), z którego została wykonana sztabka.        POMOC
a) d = (1,2 : 160)   kg/m3
b) d = (1,2 : 16)   kg/m3
c) d = (1,2 : 0,00016)   kg/m3

22. Kubek o masie 200 g i pojemności 250 cm3, został wypełniony do pełna wodą i postawiony na stole.         POMOC
Oblicz ciśnienie wywierane na stół, jeśli dno kubka ma powierzchnię 40 cm2
a) p = (450 : 40 ) [ N/m2 = Pa ]
b) p = (4,5 : 0,0040 ) [ N/m2 = Pa ]
c) p = (45 : 0,40 ) [ N/m2 = Pa ]

23. Ciśnienie pary w kotle wynosi 1,2 MPa. Jaką wartość ma siła działająca na         POMOC
całą wewnętrzną powierzchnię kotła równą 1,5 m2?
a) F = (1200000 * 1,5 ) [ Pa * m2 = N ]
b) F = (1,2 * 1,5 ) [ Pa * m2 = N ]
c) F = (1200000 : 1,5 ) [ Pa : m2 = N ]

24. Barometr pokazuje ciśnienie atmosferyczne równe 1200 hPa.
Ile wynosi parcie tej atmosfery na zewnętrzną powierzchnię szyby okiennej równą 0,6 m2.         POMOC
Dlaczego szyba nie pęka?
a) F = (120000 : 0,6 ) [ Pa : m2 = N ]
b) F = (120000 * 0,6 ) [ Pa * m2 = N ]
c) F = (1200 * 0,6 ) [ Pa * m2 = N ]

25. Jeżeli w puszce z napojem (np. skondensowane mleko) zrobić w denku jeden otwór, wówczas napój po przechyleniu puszki nie chce się wylewać.
Aby wylać napój potrzebny jeszcze jest jeden otwór (patrz rysunek). Dlaczego?

a) napój ma gęstą konsystencję, jeśli otwór jest za mały nie może wypłynąć, dwa otwory umożliwiają wypływanie napoju z puszki
b) dwa otwory powodują równomierne wylewanie się napoju, powstałe dwa strumienie łączą w jeden większy strumień
c) aby napój mógł się wylać przez dolny otwór, przez górny otwór musi wchodzić do wnętrza puszki powietrze

26. Do szklanki o wysokości 10 cm nalano do pełna wodę. Ile wynosi ciśnieni wody na dno szklanki?        POMOC
a) p = (10 * 10 * 1000 ) [ m * N/kg * kg/m3 = N/m2 = Pa ]
b) p = (10 * 10 * 1 ) [ m * N/kg * kg/m3 = N/m2 = Pa ]
c) p = (0,1 * 10 * 1000 ) [ m * N/kg * kg/m3 = N/m2 = Pa ]

27. Jaką w przybliżeniu wartość ma ciśnienie w najgłębszym miejscu Oceanu Spokojnego
(Rów Mariański koło Hawajów, głębokość 11035 m). Gęstość wody morskiej 1030 kg/m3.        POMOC
a) p = {11035 : (10 * 1030)} [ m : (N/kg * kg/m3) = N/m2 = Pa ]
b) p = (11035 * 10 * 1030 ) [ m * N/kg * kg/m3 = N/m2 = Pa ]
c) p = (11035 * 1030) [ m * kg/m3 = Pa ]

28. Do trzech naczyń I, II, III z jednakową powierzchnią dna, ale różnych kształtów, nalano wody do tego samego poziomu.
  Ciśnienie wody na dno w tych naczyniach jest:
a) jednakowe, gdyż wysokości słupa wody są takie same
b) jednakowe, gdyż pola powierzchni dna są takie same
c) największe w naczyniu I, gdyż tu masa wody jest największa