K I N E M A T Y K A

Przetestuj swoje wiadomości - wybierz poprawną odpowiedź

1. W wyniku zmiany charakteru ruchu samochodu, pasażer siedzący w nim twarzą zwróconą w stronę jazdy został gwałtownie przyciśnięty do fotela, bo samochód
a) skręcił w lewo
b) zahamował
c) przyspieszył

2. James Bond siedzący w wagonie przodem do kierunku jazdy pociągu zauważył, że leżąca nad nim paczka zaczyna się zsuwać i za chwilę spadnie. Przyczyną tego jest fakt, że pociąg
a) zaczął gwałtownie hamować
b) zaczął gwałtownie przyspieszać
c) jedzie z górki ruchem jednostajnie przyspieszonym

3. Jednostką siły jest:
a) N = kg m/s
b) N = kg m/s2
c) N = kg m2 /s

4. Jeden niuton jest siłą, która ciału o masie
a) 1 kg nadaje przyspieszenie 10 m/s2
b) 1 kg nadaje przyspieszenie 1 cm/s2
c) 1 kg nadaje przyspieszenie 1 m/s2

5. Samochód jedzie z góry. Na podłodze samochodu leży piłka, która mimo nachylenia podłogi - nie toczy się do przodu. Można wnioskować, że auto jedzie ruchem:
a) jednostajnym
b) jednostajnie. przyspieszonym
c) jednostajnie opóźnionym

6. Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej obliczamy ze wzoru:
a)

b)

c)

7. Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową vo obliczamy ze wzoru:
a)

b)

c)

8. Oblicz jaką drogę pokona ruszający samochód, jeśli w czasie 4 s porusza się         POMOC
ze stałym przyspieszeniem 2 m/s2
a) 0,16 km
b) 4 m
c) 1600 cm

9. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym obliczamy ze wzoru:
a)

b)

c)

10. Swobodny spadek to rch:
a) jednostajny prostoliniowy
b) jednostajnie przyspieszony
c) jednostajnie opóźniony

11. Wzór na prędkość swobodnego spadku (w pobliżu Ziemi) z wyskości h (wykorzystaj, że Ek=Ep):        POMOC
a)

b)

c)

12. Ciało spadło swobodnie z wysokości 45 m. Jaką prędkość miało to ciało w momencie uderzenia         POMOC
o powierzchnię Ziemi? Opór powietrza zaniedbujemy.
a) 10 m/s
b) 20 m/s
c) 30 m/s

13.Jednostką przyspieszenia jest
a) N m/s
b) m/s2
c) m/s

14.Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym obliczamy ze wzoru:
a)

b)

c)

15.Oblicz opóźnienie ciała poruszającego się z prędkością 35 m/s, aby w czasie 10 s         POMOC
zmniejszyć jego prędkość do 15 m/s.
a) 3,5 m/s2
b) 2 m/s2
c) 200 m/s2

16.Drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym z prędkością początkową vo obliczamy ze wzoru:
a)

b)

c)

17.Torem ruchu nazywamy:
a) ślad pozostawiony przez ciało
b) linię, wzdłuż której porusza się ciało
c) odległość przebytą przez ciało

18.Turysta przebywa 15 km w ciągu 3h, a następne 8 km w ciągu 2h. Średnia prędkość wynosi:         POMOC
a) 4,5 km/h
b) 4,6 km/h
c) 9 km/h

19. Ciało przebyło w czasie 1s s1 =3m, w drugiej sek. 3m, a w ciągu 5 sek. s3 =15 m. Poruszało się:         POMOC
a) ruchem niejednostajnym
b) ruchem jednostajnie przyspieszonym
c) ruchem jednostajnym

20. W ruchu jednostajnym prostoliniowym wartość prędkości:
a) rośnie proporcjonalnie do czasu
b) nie zmienia się
c) rośnie proporcjonalnie do kwadratu czasu

21. Jeżeli czas w ruchu jednost. przyspieszonym wzrośnie 3 razy to droga:        POMOC
a) wzrośnie 3 razy
b) wzrośnie 6 razy
c) wzrośnie 9 razy

22. Jeżeli ciało poruszające się ruchem jedn. przyspieszonym w czasie 2 s         POMOC
przebyło drogę 10m, to w ciągu 2 następnych sekund przebędzie drogę:
a) 30 m
b) 20 m
c) 10 m

23. Autobus ruszający z przystanku w ciągu 5s uzyskał przyspieszenie 0,5 m/s2. Prędkość w tym czasie:        POMOC
a) 1 m/s
b) 0,5 m/s
c) 2,5 m/s

24. Droga w porównaniu z przesunięciem ma wartość:
a) zawsze większą
b) zawsze taką samą
c) zależnie od kształtu toru większą lub taką samą

25. Porównaj wartości prędkości i oceń, która z nich jest największa:        POMOC
a) 500 m/min
b) 20 m/s
c) 60 km/h

26. Biegacz wystartował do biegu na 100 m z przyspieszeniem   a = 5m/s2 i biegł tak przez 2 s.         POMOC
Jaką przebył drogę:
a) 20 m
b) 10 m
c) 5 m

27. Jeżeli przyspieszenie ciała wynosi 2 m/s2 , to znaczy, że:
a) ciało przebywa w każdej sekundzie 2m
b) prędkość ciała w każdej sekundzie wynosi 2 m/s
c) prędkość ciała w każdej sekundzie wzrasta o 2 m/s

28. Wybierz przykład ruchu jednostajnego prostoliniowego.
a) rower jedzie swobodnie z górki
b) auto przez jakiś czas jedzie z prędkością 60 km/h
c) ruch auta przed czerwonymi światłami

W Y K R E S Y

29. Dobierz opis do wykresu:

a) Wykres drogi od czasu - Ruch jednostajny prostoliniowy
b) Wykres prędkości od czasu - Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
c) Wykres przyspieszenia od czasu - Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

30. Dobierz opis do wykresu:

a) Wykres drogi od czasu - Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy
b) Wykres prędkości od czasu - Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
c) Wykres drogi od czasu - Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

31. Dobierz opis do wykresu:

a) Wykres prędkości od czasu - Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy
b) Wykres drogi od czasu - Ruch jednostajny prostoliniowy
c) Wykres prędkości od czasu - Ruch jednostajny prostoliniowy

32. Dobierz opis do wykresu:

a) Wykres prędkości od czasu - Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy
b) Wykres predkości od czasu - Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
c) Wykres drogi od czasu - Ruch jednostajnie opźniony prostoliniowy

33. Dobierz opis do wykresu:

a) Wykres prędkości od czasu - Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy
b) Wykres drogi od czasu - Ruch jednostajny prostoliniowy
c) Wykres przyspieszenia od czasu - Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

34. Dobierz opis do wykresu:

a) Wykres przyspieszenia od czasu - Ruch jednostajny prostoliniowym
b) Wykres przyspieszenia od czasu - Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
c) Wykres prędkości od czasu - Ruch jednostajny prostoliniowy

35. Dobierz opis do wykresu:

a) Wykres drogi od czasu - Ruch jednostajnie opóźniony
b) Wykres przyspieszenia od czasu - Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
c) Wykres prędkości od czasu - Ruch jednostajnie opóźniony

36. Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu dla samochodu jadącego z Warszawy na zachód.         POMOC
Oblicz na podstawie wykresu, jaką drogę przebył samochód w ciągu 4 h.

a) 145 km
b) 235 km
c) 345 km

37. Wykresy I i II przedstawiają zmianę prędkości dwóch samochodów podczas hamowania.         POMOC
Które auto szybciej się zatrzyma?
Oblicz i porównaj przyspieszenia (opóźnienia) samochodów.
Oblicz drogę hamowania obu samochodów.

a) Szybciej zatrzyma się II samochód ;     a1 = 7/12 m/s2     a2 = 14/12 m/s2 ;     s1 = 42 m     s2 = 21 m
b) Szybciej zatrzyma się I samochód ;     a1 = 12/7 m/s2     a2 = 6/7 m/s2 ;     s1 = 24 m     s2 = 12 m
c) Szybciej zatrzyma się II samochód ;     a1 = 7/12 m/s2     a2 = 7/6 m/s2 ;     s1 = 21 m     s2 = 42 m