WŁASNOŚCI SUBSTANCJI

Przetestuj swoje wiadomości - wybierz poprawną odpowiedź

1. Substancją jest:         POMOC
a) drzewo
b) fala
c) wiatr
d) tlen

2. Substancją nie jest:
a) drewno
b) fala
c) żelazo
d) azot

3. Substancją jest:
a) woda
b) szyba
c) wiatr
d) okno

4. Substancją nie jest:
a) tworzywo sztuczne
b) szkło
c) woda
d) okno

5. Ciałem fizycznym nie jest:
a) szkło
b) gumka
c) rower
d) opona

6. Ciałem fizycznym jest:
a) żelazo
b) czołg
c) lód
d) śnieg

7. Ciałem fizycznym jest:
a) woda
b) szelki
c) sól
d) para wodna

8. Ciałem fizycznym nie jest:
a) butelka
b) szafa
c) azot
d) parapet

9. Która z niżej wymienionych substancji jest w temperaturze pokojowej cieczą:
a) dwutlenek węgla
b) węgiel
c) olej
d) powietrze

10. Która z niżej wymienionych substancji jest w temperaturze pokojowej gazem:
a) tlenek węgla
b) siarka
c) woda
d) denaturat

11. Która z niżej wymienionych substancji jest w temperaturze pokojowej ciałem stałym:
a) dwutlenek węgla
b) cukier
c) rtęć
d) wodór

12. Która z niżej wymienionych substancji nie jest w temperaturze pokojowej cieczą:
a) rtęć
b) tlen
c) olej
d) woda

13.Sprężyste właściwości ciał wykorzystuje:         POMOC
a) chłopiec, strzelając z łuku
b) rzeźbiarz, wykonując posąg z marmuru
c) kowal, kując podkowę z żelaza
d) garncarz, wykonując dzbanek z gliny

14.Plastyczne właściwości ciał wykorzystuje:         POMOC
a) chłopiec strzelając z łuku
b) rzeźbiarz, wykonując posąg z kamienia
c) kowal, kując podkowę z żelaza
d) piłkarz kopiąc piłkę

15.Kruche właściwości ciał wykorzystuje:         POMOC
a) chłopiec strzelając z łuku
b) rzeźbiarz wykonując posąg z marmuru
c) kowal kując miecz z żelaza
d) garncarz wykonując doniczkę z gliny

16.Sprężyna jest ciałem:
a) sprężystym
b) plastycznym
c) kruchym
d) może być ciałem sprężystym, plastycznym lub kruchym - zależy to tylko od wielkości siły, z jaką działamy na sprężynę

17.Jeżeli postawimy metalowy garnek na rozgrzaną płytę kuchenki elektrycznej, to po chwili:
a) wzrośnie temperatura garnka i wzrosną jego wymiary
b) wzrośnie temperatura garnka i zmaleją jego wymiary
c) zmaleje temperatura garnka i wzrosną jego wymiary
d) zmaleje temperatura garnka i zmaleją jego wymiary.

18.Jeżeli postawimy kubek wypełniony częściowo naftą na rozgrzaną płytę kuchenki elektrycznej, to po chwili:
a) wzrośnie temperatura nafty i wzrośnie jej objętość
b) wzrośnie temperatura nafty i zmaleje jej objętość
c) zmaleje temperatura nafty i wzrośnie jej objętość
d) zmaleje temperatura nafty i zmaleje jej objętość

19. Jeżeli przeniesiemy wypełniony powietrzem balonik z zimnego pomieszczenia do pomieszczenia ciepłego, to po chwili:
a) wzrośnie temperatura powietrza w baloniku i wzrośnie objętość balonika
b) wzrośnie temperatura powietrza w baloniku i zmaleje objętość balonika
c) zmaleje temperatura powietrza w baloniku i wzrośnie objętość balonika
d) zmaleje temperatura powietrza w baloniku i zmaleje objętość balonika

20. Jeżeli wstawimy częściowo wypełniony gorącą oliwą kubek do chłodnego pomieszczenia, to po chwili:
a) zmaleje temperatura oliwy i zmaleje jej objętość
b) zmaleje temperatura oliwy i wzrośnie jej objętość
c) wzrośnie temperatura oliwy i zmaleje jej objętość
d) wzrośnie temperatura oliwy i wzrośnie jej objętość

21. Topnienie jest to zjawisko, w którym:        POMOC
a) ciecz zamienia się w ciało stałe
b) ciało stałe zamienia się w ciecz
c) ciecz zamienia się w gaz
d) gaz zamienia się w ciecz

22. Krzepnięcie jest to zjawisko, w którym:
a) ciecz zamienia się w ciało stałe
b) ciało stałe zamienia się w ciecz
c) ciecz zamienia się w gaz
d) gaz zamienia się w ciecz

23. Zjawisko, w którym ciało stałe zamienia się w ciecz, nazywamy:         DUŻA POMOC
a) parowaniem
b) skraplaniem
c) topnieniem
d) krzepnięciem

24. Zjawisko, w którym ciecz zamienia się w ciało stałe, nazywamy:
a) parowaniem
b) skraplaniem
c) topnieniem
d) krzepnięciem

25. Do szklanki z gorącą wodą wrzucamy kostkę lodu i kostkę cukru. Co stanie się z cukrem i lodem?
a) lód i cukier rozpuszczą się
b) lód i cukier stopią się
c) lód stopi się a cukier rozpuści
d) lód rozpuści się a cukier stopi

26. Do szklanki z gorącą wodą wrzucamy kostkę lodu i kryształek soli. Co stanie się z solą i lodem?
a) lód i sól rozpuszczą się
b) lód i sól stopią się
c) lód roztopi się, a sól rozpuści
d) lód rozpuści się, a sól stopi

27. Który z opisanych przypadków dotyczy rozpuszczania substancji:
a) wsypujemy cukier do gorącej wody
b) rzucamy kostkę masła na rozgrzaną patelnię
c) podgrzewamy cynę lutownicą
d) wrzucamy bryłę węgla w rozgrzane palenisko

28. Spośród poniższych odpowiedzi wybierz właściwą:
a) cukier topi się w gorącej wodzie, a lód rozpuszcza się
b) cukier rozpuszcza się w gorącej wodzie, a lód topi się
c) cukier i lód topią się w gorącej wodzie
d) cukier i lód rozpuszczają się w gorącej wodzie

29. Parowanie jest to zjawisko, w którym:
a) ciało stałe zamienia się w ciecz
b) ciało stałe zamienia się w gaz
c) ciecz zamienia się w gaz
d) gaz zamienia się w ciecz

30. Wrzenie jest to zjawisko, w którym:
a) ciało stałe zamienia się w ciecz
b) ciało stałe zamienia się w gaz
c) ciecz zamienia się w gaz
d) gaz zamienia się w ciecz

31. Skraplanie jest to zjawisko, w którym:
a) ciało stałe zamienia się w ciecz
b) ciało stałe zamienia się w gaz
c) ciecz zamienia się w gaz
d) gaz zamienia się w ciecz

32. Zjawisko, w którym gaz zamienia się w ciecz, nazywamy:
a) skraplaniem
b) parowaniem
c) wrzeniem
d) sublimacją

33. Zjawisko, w którym ciało stałe zamienia się w gaz, nazywamy:
a) sublimacją
b) resublimacją
c) destylacją
d) krystalizacją

34. Zjawisko, w którym gaz zamienia się w ciało stałe, nazywamy:
a) sublimacją
b) resublimacją
c) destylacją
d) krystalizacją

35. Jakie zjawisko opisuje przysłowie "Zniknął jak kamfora"
a) sublimacja
b) parowanie
c) skraplanie
d) topnienie

36. Powstawanie płatków śniegu to dowód na zjawisko:
a) skraplania
b) resublimacji
c) topnienia
d) krzepnięcia

37. Spadanie jabłka z drzewa związane jest z oddziaływaniem:
a) sprężystym
b) grawitacyjnym
c) elektrostatycznym
d) magnetycznym

38. "Przyklejanie" się włosów do grzebienia podczas czesania jest związane z oddziaływaniem:
a) sprężystym
b) magnetycznym
c) elektrostatycznym
d) grawitacyjnym

39. Strzelanie z procy jest związane z oddziaływaniem:
a) sprężystym
b) magnetycznym
c) elektrostatycznym
d) grawitacyjnym

40. Działanie kompasu jest związane z oddziaływaniem:
a) sprężystym
b) magnetycznym
c) elektrostatycznym
d) grawitacyjnym

41. W szklance wypełnionej do połowy wodą można rozpuścić:
a) pół szklanki soli
b) szklankę soli
c) dowolną ilość soli
d) pewną ściśle określoną ilość soli

42. W szklance wypełnionej do połowy wodą z solą można rozpuścić:
a) pół szklanki cukru
b) szklankę cukru
c) dowolną ilość cukru
d) pewną ściśle określoną ilość cukru

43.Jeżeli do roztworu wody z cukrem dosypiemy łyżeczkę soli, to:
a) sól roztopi się, jeśli roztwór był roztworem nasyconym
b) sól roztopi się, jeśli roztwór był roztworem nienasyconym
c) sól rozpuści się, jeśli roztwór był roztworem nasyconym
d) sól rozpuści się, jeśli roztwór był roztworem nienasyconym

44.Jeżeli do roztworu wody z solą dosypiemy łyżeczkę cukru, to:
a) cukier roztopi się, jeśli roztwór był roztworem nasyconym
b) cukier roztopi się, jeśli roztwór był roztworem nienasyconym
c) cukier rozpuści się, jeśli roztwór był roztworem nasyconym
d) cukier rozpuści się, jeśli roztwór był roztworem nienasyconym

45.Spośród odpowiedzi przedstawionych poniżej wybierz prawidłową:        POMOC
a) łatwo zmienić jest kształt i objętość ciała stałego
b) łatwo zmienić jest kształt ciała stałego, a objętość trudno
c) trudno zmienić jest kształt ciała stałego, a objętość łatwo
d) trudno zmienić jest kształt i objętość ciała stałego

46.Spośród odpowiedzi przedstawionych poniżej wybierz prawidłową:
a) łatwo zmienić jest kształt i objętość cieczy
b) łatwo zmienić jest kształt cieczy, a objętość trudno
c) trudno zmienić jest kształt cieczy, a objętość łatwo
d) trudno zmienić jest kształt i objętość cieczy

47.Spośród odpowiedzi przedstawionych poniżej wybierz prawidłową:
a) łatwo zmienić jest kształt i objętość gazu
b) łatwo zmienić jest kształt gazu a objętość trudno
c) trudno zmienić jest kształt gazu a objętość łatwo
d) trudno zmienić jest kształt i objętość gazu

48.Spośród odpowiedzi przedstawionych poniżej wskaż odpowiedź nieprawidłową:
a) łatwo zmienić jest kształt i objętość gazu
b) łatwo zmienić jest kształt cieczy i kształt gazu
c) trudno zmienić jest kształt i objętość gazu
d) trudno zmienić jest kształt i objętość ciała stałego

49.Tlen w przyrodzie występuje zawsze jako:
a) gaz
b) ciecz
c) ciało stałe
d) w zależności od temperatury może występować we wszystkich stanach skupienia

50. Woda w przyrodzie występuje zawsze jako:
a) gaz
b) ciecz
c) ciało stałe
d) w zależności od temperatury może występować we wszystkich stanach skupienia

51. Rtęć w przyrodzie występuje zawsze jako:
a) gaz
b) ciecz
c) ciało stałe
d) w zależności od temperatury może występować we wszystkich stanach skupienia

52. Dwutlenek węgla w przyrodzie występuje zawsze jako:
a) gaz
b) ciecz
c) ciało stałe
d) w zależności od temperatury może występować we wszystkich stanach skupienia