WŁASNOŚCI MATERII

Przetestuj swoje wiadomości - wybierz poprawną odpowiedź

1. Pod wpływem temperatury słupek rtęci podnosi się dzięki zjawisku:         POMOC
a) krzepnięciu
b) rozszerzalności temperaturowej cieczy
c) topnieniu

2. Zjawisko rosy powstaje gdy:         POMOC
a) po deszczu woda paruje
b) po chłodnym dniu jest ciepły wieczór
c) po gorącym dniu jest chłodna noc

3. Szybkość parowania cieczy zależy od
a) stanu skupienia
b) wielkości jej pola powierzchni parowania
c) ciśnienia atmosferycznego

4. Rozszerzalność temperaturowa cieczy ma zastosowanie w
a) szbkowarze
b) aneroidzie
c) termometrze

5. W każdym z naczyń znajduje się jednakowa ilość denaturatu. Z którego naczynie wyparuje wcześniej
a) talerz
b) menzurka
c) szklanka

6. Zimą podczas jazdy pociągiem słychać stukot kół, bo
a) wagony są nowe a tory stare
b) resory wagonów zamarzły
c) szyny się skurczyły i powstały odstępy między szynami

7. W zimie koła pociągu głośniej stukają ponieważ
a) są utwardzane (hartowane) aby wytrzymały nacisk pociągu na szyny
b) szyny uległy zjawisku "rozszerzalności temperaturowej ciał"
c) są oziębione, mają niższą temperaturę krzepnięcia

8. Gdzie człowiek stworzył próżnię
a) w kosmosie
b) w oponie samochodowej
c) w żarówce

9. Roztworem nazywamy
a) dwie substancje, które mieszają się ze sobą
b) mieszaninę mikroskopowo - jednorodną, w której się je odróżnia od siebie
c) mieszaninę, w której nie można rozdzielić rozpuszczalnika od ciała rozpuszczonego

10. W każdym z naczyń znajduje się jednakowa ilość wody. Z którego naczynie wyparuje wcześniej
a) wazon
b) miska
c) słoik

11. Zjawisko wrzenia zachodzi
a) w określonej temperaturze dla substancji i w całej objętości
b) zawsze spokojnie w określonej temperaturze charakterystycznej dla substancji
c) w temperaturze niższej niż temperatura krzepnięcia

12. W jakich warunkach woda paruje najszybciej
a) w gorący, suchy dzień
b) w gorący, wilgotny dzień
c) zawsze jednakowo

13.Mgła jest to
a) skroplona woda
b) jest to rosa, która powstaje po chłodnym dniu
c) skroplona para wodna, która osadza się na cząsteczkach powietrza

14.Trzeba zmierzyć temperaturę wody w akwarium. W tym celu musisz
a) ustawić termometr poziomo, aby rtęć nie wlała się do wody
b) zanurzyć termometr na chwilę a następnie wyjąć
c) pozostawić tylko zanurzony zbiorniczek z cieczą termometryczną

15.Które ciecze nie mieszają się ze sobą
a) woda i alkohol
b) nafta i woda
c) płyn do prania i woda

16.Które ciecze mieszają się ze sobą
a) benzyna i woda
b) olej samochodowy i woda
c) płyn do naczyń i woda

17.Zjawisko destylacji to proces w którym
a) ciecz paruje
b) ciecz skrapla się
c) ciecz sublimuje

18.Jeśli ciała stałe zamieniają się w gaz to zachodzi zjawisko:
a) parowania
b) wrzenia
c) sublimacji

19.Dokończ zdanie: "Pręt jest sprężysty ponieważ.."
a) zbudowany jest z odpowiedniego materiału
b) po usunięciu siły zginającej powraca do poprzedniego kształtu
c) wygięty i puszczony swobodnie nie powraca do poprzedniego kształtu

20. Temperatura topnienia substancji jest
a) jednakowa dla wszystkich ciał i można ją znaleźć w tabelkach
b) różna w zależności od temperatury
c) charakterystyczna dla każdej substancji

21. Które ze stanów skupienia są bardzo ściśliwe
a) ciało stałe
b) ciecze
c) gazy

22. Zjawisko parowania zachodzi zawsze
a) gwałtownie
b) spokojnie
c) gwałtownie lub spokojnie w zależności od temperatury

23. Jeśli z pary wodnej powstaje kryształek lodu, to jest to zjawisko
a) resublimacji
b) krzepnięcia
c) skraplania

24. Krzepnięcie i topnienie są to zjawiska
a) takie same bo zachodzą w takiej samej temperaturze
b) odwrotne choć zachodzą w takiej samej temperaturze
c) całkiem różne niezależne od siebie

25. Temperatura 0 stopni C to temperatura
a) najniższa
b) topnienia lodu
c) krzepnięcia pary wodnej

26. Dokończ zdanie: "Plastelina jest plastyczna bo.."
a) po wygięciu nie powróciła do poprzedniego kształtu
b) po rozwałkowaniu nabrała własności sprężystych i plastycznych
c) zachowała swój stały kształt, jest giętka

27. Przestrzeń w której nie ma gazów ale są różne ciała stałe nazywamy
a) substancją
b) próżnią
c) polem grawitacyjnym

28. Zamianę pary w ciecz nazywamy
a) resublimacją
b) krzepnięciem
c) skraplaniem