W zadaniu mamy do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym

Auto rusza z miejsca, więc prędkość początkowa     v0 = 0

czas     t = 4 s

przyspieszenie     a = 2 m/s2

Wykorzystaj wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej

jednostki: [m/s2 * s2 = m ]