Ciężar dziewczyny to siła nacisku dziewczyny na podłoże     F = 500 N

Powierzchnia jednego obcasa     S = 1 cm2 zamieniam!

Ci¶nienie (p) obliczamy ze wzoru:

jednostki