Wysokość słupa wody (głębokość) w Rowie Mariańskim     h = 11035 m

przyspieszenie grawitacyjne ziemskie     g = 10 N/kg

Gęstość wody morskiej (słonej)    d = 1030 kg/m3

Ciśnienie hydrostatyczne (p) na pewnej głębokości obliczamy ze wzoru:

jednostki :