Wysokość słupa wody w szklance     h = 10 cm zamieniam na metry    h = 0,1 m

przyspieszenie grawitacyjne ziemskie     g = 10 N/kg

Gęstość wody     d = 1000 kg/m3

Ciśnienie hydrostatyczne (p) na pewnej głębokości obliczamy ze wzoru:

jednostki :