Ciśnienie atmosferyczne     p = 1200 hPa zamieniam na paskale    p = 120 000 Pa

Powierzchnia szyby okiennej     S = 0,6 m2

Ciśnienie (p) obliczamy ze wzoru:

Przekształcamy wzór, aby obliczyć siłę nacisku - parcia (F) atmosfery na szybę okienną

F = p * S

jednostki :

 

Szyba nie pęka, ponieważ od wewnątrz pomieszczenia działa takie samo ciśnienie atmosferyczne. Siła nacisku od wewnątrz na szybę okienną równoważy siłę nacisku z zewnątrz.