Ci¶nienie pary w kotle     p = 1,2 MPa zamieniam na paskale    p = 1 200 000 Pa

Powierzchnia wewnętrzna kotła     S = 1,5 m2

Ci¶nienie (p) obliczamy ze wzoru:

Przekształcamy wzór, aby obliczyć siłę nacisku - parcia (F) pary na ¶cianki kotła

F = p * S

jednostki :