Masa pustego kubka     m1 = 200 g zamieniam na kg    m1 = 0,2 kg

250 cm3 to 1/4 litra czyli 1/4 kg bo dla wydy 1litr = 1 kg

Masa wody wlanej do kubka     m2 = 1/4 kg = 0,25 kg

Masa wody z kubkiem     m = m1+m2 = 0,25 kg + 0,2 kg = 0,45 kg

Ciężar kubka z wod± to siła nacisku kubka na podłoże, czyli siła grawitacyjna działaj±ca na kubek z wod±

Ciężar -siłę grawitacyjn± obliczamy ze wzoru:

 

Powierzchnia dna kubka     S = 40 cm2zamieniam na m2

Powierzchnia dna kubka     S = 40 * 0,0001 m2 = .....m2

Ci¶nienie (p) obliczamy ze wzoru:

jednostki