Objętość prostopadłościanu obliczam mnożąc wszystkie wymiary 5 cm, 4 cm, 8 cm. Zamieniam na metry.

Objętość     V = 0,05 m * 0,04 m * 0,08 m

jednostki
[ m3 ]