Najmniejsza ściana prostopadłościanu jest prostokątem i ma wymiary 5 cm i 4 cm. Zamieniam na metry.

Powierzchnia tej ścianki     S = 0,05 m * 0,04 m

jednostki
[ m2 ]