Masa Dyzia     m = 64 kg

Ciężar Dyzia to siła nacisku Dyzia na podłoże, czyli siła grawitacyjna działająca na Dyzia

Ciężar -siłę grawitacyjną obliczamy ze wzoru:

więc ciężar Dyzia     F = 640 N

Spód narty odciska się na śniegu jako prostokąt. Powierzchnię obliczmy stosując wzór na pole prostokąta. Należy wymiary narty podać w metrach:

Powierzchnia jednej narty     S = 0,1 m * 1,6 m = 0,16 m2

Ciśnienie (p) obliczamy ze wzoru:

jednostki