Masa Kasi     m = 50 kg

Ciężar Kasi to siła nacisku Kasi na podłoże, czyli siła grawitacyjna działaj±ca na Kasię

Ciężar -siłę grawitacyjn± obliczamy ze wzoru:

więc ciężar Kasi     F = 500 N

Powierzchnia jednej łyżwy     S = 0,8 cm2 zamieniam na m2!

Powierzchnia łyżwy     S = 0,8 * 0,0001 = 0,00008 m2

Ci¶nienie (p) obliczamy ze wzoru:

jednostki