Masa Marka     m = 50 kg

Ciężar Marka to siła nacisku Marka na podłoże, czyli siła grawitacyjna działająca na Marka

Ciężar -siłę grawitacyjną obliczamy ze wzoru:

więc ciężar Marka     F = 500 N

Spód płozy odciska się na śniegu jako prostokąt. Powierzchnię obliczmy stosując wzór na pole prostokąta. Należy wymiary płozy podać w metrach:

Powierzchnia jednej płozy     S = 0,03 m * 0,8 m = 0,024 m2

Powierzchnia dwóch płóz     S = 0,024 m2 * 2 = 0,048 m2

Ciśnienie (p) obliczamy ze wzoru:

jednostki