Gazy
- przyjmują kształ naczynia w którym sie znajdują, zajmują całą dostępną objętość
- łatwo ścisnąć gazy - są ściśliwe np. pompowanie piłki, butle z gazem

Ciecze
- przyjmują kształ naczynia w którym sie znajdują, zajmują miejsce od dołu naczynia
- trudno ścisnąć ciecze - prawie niemożliwe - nie są ściśliwe

Ciała stałe
- mają swój własny kształt
- nie są ściśliwe