Parowanie zachodzi w temperaturze między temperaturą topnienia a temperaturą wrzenia danej substancji. Jest to zamiana stanu ciekłego w stan gazowy. Dowodem na istnienie parowania jest wysychanie: kałuż, mokrej odzieży, mokrych włosów itp.
Zjawisko to zachodzi spokojnie i tylko na powierzchni cieczy. Szybkość parowania zależy od:
- temperatury otaczenia - im wyższa tym ciecz szybciej paruje; na słońcu latem mokra odzież szybciej schnie
- wielkości powierzchni - im większa tym szybciej paruje; np. mokra odzież szybciej schnie, gdy jest rozwieszona - jak największa powierzchnia; suszenie jabłka - kroimy na plasterki
- ruchu cząsteczek powietrza (wiatru) np. suszenie prania na wietrze, suszenie włosów suszarką

Skraplanie jest to zamiana stanu gazowego w satn ciekły pod wpływem temperatury tzn. rozgrzana para wodna poddana niższej temperaturze skrapla się. Zjawisko przebiega spokojnie. Dowodem na istnienie zjawiska skraplania jest powstawanie:
- rosy (po ciepłym dniu, gdy po zmroku powierzchnia Ziemi ochładza się nasycone parą wodną powietrze spotyka się z chłodniejszą powierzchnią np. liści lub trawy. wówczas para wodna ulega skropleniu),
- mgły (para wodna skrapla się na cząsteczkach powietrza tworząc drobne kropelki; są za małe i za lekkie, aby mogły spaść na ziemię tak, jak kropelki tworzące chmurę; mgła jest więc chmurą znajdującą się przy powierzchni Ziemi)
- chmury (to miliardy maleńkich kropelek wody; pojedyncze kropelki tworzące chmurę powstają wtedy, gdy wilgotne i ciepłe powietrze staje się w wyniku wędrówki ku górze na tyle chłodne, że zawarta w nim para wodna ulega skropleniu).

Wrzenie jest to zamiana stanu ciekłego w stan gazowy w stałej charakterystycznej dla danej substancji temperaturze, zwanej temperaturą wrzenia. Zjawisko to przebiega gwałtownie, i jest parowanie cieczy w całej objętości. Np pod wpływem ogrzewania wody, od dna "odrywają" się pęcherzyki powietrza i przemieszczaję sią na powierzchnię - jest to parowanie wewnątrz wody.

- temperatura wrzenia dla wody 100 oC
- temperatura wrzenia dla ołowiu 1750 oC
- temperatura wrzenia dla żelaza 3050 oC
- temperatura wrzenia dla rtęci 356 oC
- temperatura wrzenia dla alkoholu 78 oC

Sublimacja jest to przejście ze stanu stałego w stan gazowy z pominieciem stanu ciekłego. Dowodem na istnienie tego zjawiska jest:
- suszenie mokrej odzieży na mrozie - woda zamarza i "znika", czyli zamienia się w parę wodną - pranie wysycha
- "znikanie" odświeżaczy powietrza w żelu, w kostkach itp. (powiedzenie "zniknął jak kamfora" - czyli wysublimował)

Resublimacja jest to zamiana stanu gazowego w stan stały z pominieciem stanu ciekłego. Dowód:
- powstawanie płatków śniegu - z pary wodnej w chmurze od razu powstają płatki śniegu; o kształcie decyduje temperatura i wilgotność powietrza - dlatego każdy płatek jest inny, ma inny kształt.
- powstawanie szronu - jeśli przy temperaturze poniżej 0°oC nasycone parą wodną powietrze styka się z przedmiotami ochłodzonymi to para wodna przechodzi bezpośrednio ze stanu gazowego w drobne kryształki (igiełki) lodu. Kryształki mogą rosnąć po połączeniu i czasami tworzą delikatne pierzaste kształty.

Inne zjawiska atmosferyczne
Grad powstaje gdy drobne kropelki wody znajdujące się w górnej zimnej części chmur, zamarzają, tworząc grudki lodu. Mogą mieć one duże rozmiary. Rosną bowiem oblepiane kropelkami wody, które natychmiast zamarzają.
Szadź jest to zamrożona rosa. Występuje ona jeśli rosa powstanie, zanim temperatura opadnie poniżej 0°oC, a następnie zamarza.