Topnienie to zamiana stanu stałego w stan ciekły w stałej charakterystycznej dla danej substancji temperaturze.

- temperatura topnienia dla wody 0 oC
- temperatura topnienia dla ołowiu 327 oC
- temperatura topnienia dla żelaza 1535 oC
- temperatura topnienia dla rtęci (-39 oC)
- temperatura topnienia dla alkoholu (-114 oC)

Topnienie przebiega spokojnie.
Np. podczas topnienia lodu, temperatura 0 oC utrzymuje się tak długo, aż całkowicie lód zamieni sie w wodę.

Krzepnięcie jest zjawiskiem odwrotnym do topnienia i jest to zamiana stanu ciekłego w stan stały w stałej charakterystycznej dla danej substancji temperaturze zwanej temperaturą krzepnięcia.
temperatura topnienia = temperaturze krzepnięcia