Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy

Dane:

Dla I auta

Prędkość początkowa v0 = 7 m/s

Prędkość końcowa vk = 0

Czas trwania ruchu     t = 12 s

 

Dla II auta

Prędkość początkowa v0 = 7 m/s

Prędkość końcowa vk = 0

Czas trwania ruchu     t = 6 s

Szukane:

przyspieszenie (czyli opóźnienie) I auta     a1 =?

przyspieszenie (czyli opóźnienie) II auta     a2 =?

drogę przebytą prze I auto (czyli drogę hamowania)     s1 =?

drogę przebytą prze II auto (czyli drogę hamowania)     s2 =?

 

 

Aby obliczyć przyspieszenie korzystam ze wzoru:


we wzorze od prędkości większej (początkowa) odejmuję mniejszą (końcowa)

jednostki

 

PAMIĘTAJ!
Aby porównać dwa ułamki - muszą mieć takie same mianowniki.

 

 

Aby obliczyć drogę hamowania korzystam zw wzoru na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym:

jednostki

Jeśli we wzorze występuje dodawanie lub odejmowanie to w przekształcaniu jednostek nie można dodawać lub odejmować. Przedstawiamy jednostki dla pierwszego iloczynu lub dla drugiego ilorazu we wzorze.

    albo