Drogę można obliczyć stosując wzory na pola figur, jakie powstają pod wykresem.

Pierwsza figura pod pierwszym elementem wykresu - to trójkąt (żółty)

Przebyta droga w pierwszym odcinku jest równa polu trójkąta

"a" to podstawa trójkąta równa 1 h

"h" to wysokość trójkąta równa 50 km/h

jednostki

[ h * km/h = km ]

 

Przebyta droga w drugim odcinku jest równa polu prostokąta (pomarańczowy)

"a" to jeden bok prostokąta równa 1 h

"b" to drugi bok prostokąta równa 50 km/h

jednostki

[ h * km/h = km ]

 

Przebyta droga w trzecim odcinku jest równa polu trapezu (różowy) - trapez "stoi" na boku - na swojej wysokości

"a" to górna podstawa trapezu równa 50 km/h

"b" to dolna podstawa trapezu równa 90 km/h

"h" to wysokość trapezu równa 1 h

jednostki

[ h * km/h = km ]

 

Przebyta droga w czwartym odcinku jest równa polu prostokąta (niebieski)

"a" to jeden bok prostokata równa 1 h

"b" to drugi bok prostokata równa 90 km/h

jednostki

[ h * km/h = km ]

 

Całkowita droga

s = s1 + s2 + s3 + s4