Ruch jednostajnie przyspieszony

Prędkość początkowa (rusza z miejsca)     v0 = 0

czas ruchu     t = 2s

przyspieszenie     a = 5 m/s2

dystans biegu, nie jest w ogóle potrzebny do obliczeń, tylko spełnia rolę informacyjną

wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej:

jednostki

[ m/s2 * s2 = m ]