Ruch jednostajnie przyspieszony

Prędkość początkowa (rusza z miejsca)     v0 = 0

czas ruchu     t = 5s

przyspieszenie     a = 0,5 m/s2

wzór na przyspieszenie "a":

jednostki