Ruch jednostajnie przyspieszony

Ze wzoru na drogę bez prędkości początkowej:

- przekształcam ten wzór aby obliczyć przyspieszenie "a" dla pierwszych dwóch sekund ruchu     t = 2s.

Aby obliczyć drogę w następnych 2 sekundach (czyli w ciągu 3 i 4 sekundy), należy wykorzystać ogólny wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

We wzorze tym prędkość końcową jaką ciało uzyska po 2 pierwszych sekundach, jest prędkością początkową v0 dla ruchu podczas 3 i 4 sekundy.

Należy tą prędkość obliczyć, korzystając ze wzoru na przyspieszenie:

Rozpisuję, pamiętając, że prędkość początkowa w czasie dwóch pierwszych sekund v0 = 0

Znając prędkość końcową po pierwszych 2 sekundach (która jest jednocześnie prędkością początkową dla ruchu ciała w 3 i 4 sekundzie), można obliczyć drogę podczas 3 i 4 sekundy

czas trwania ruchu podczas 3 i 4 sekundy wynosi 2 sekundy     t = 2s

(wielkości do podstawienia do ostatniego wzoru są podkreślone)