Pytają jak wzrośnie droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

wzór na drogę bez prędkości początkowej:

jeśli w tym wzorze czas "t" wzrośnie 3 razy "3t", czyli podstawimy za czas "t" nowy "3t" i podniesiemy do kwadratu to otrzymamy wynik "9t2 ".

Oznacza to, że droga "s" wzrośnie 9 razy.