gęstość     d = 900 kg/m3

wymiary deski:
długość   a= 2,5 m
szerokość   b= 1,2 m
grubość   c= 40 cm = 0,40 m

Obliczamy objętość - kra lodowa jest prostopadłościanem    V=abc = 1,2 m3

Szukamy masy     m = ?