gęstość     d = 0,5 g/cm3

wymiary deski:
długość   a= 4 m = 400 cm
szerokość   b=20 cm
grubość   c=4 cm

Obliczamy objętość - deska jest prostopadłościanem    V=abc = 32000 cm3

Szukamy masy     m = ?