gęstość     d = 8,9 g/cm3

masa     m = 17,8 kg

masę trzeba zamienić na gramy    m = 17 800 g

Szukamy objętości     V = ?