masa     m = 3 kg

przyspieszenie grawitacyjne     g = 10 m/s2

przyspieszenie grawitacyjne dla Ziemi dla naszej szerokości geograficznej jest równe 9,81 m/s2

przyspieszenie grawitacyjne dla Ziemi na równiku jest równe 9,78 m/s2

przyspieszenie grawitacyjne dla Ziemi na biegunie jest równe 9,83 m/s2

Różnica wartości jest związana z kształtem Ziemi. Nasza planeta nie jest idealną kulą, tylko "kulą spłaszczoną na biegunach"- geoidą.

W większości zadaniach przyjmujemy wartość przyspieszenia zaokrągloną     g = 10 m/s2