W lewo działa siła 7N

W prawo siła 4 N

Siła wypadkowa jest równa różnicy sił, jej zwrot zgodny ze zwrotem większej siły (lewo)