prędkość początkowa     v0 = 35 m/s

prędkość końcowa     vk = 15 m/s

czas     t = 10 s

Wykorzystaj wzór na przyspieszenie (opóźnienie)

jednostki: