wysokość     h = 45 m

przyspieszenie ziemskie     g = 10 m/s2

Wykorzystaj wzór na prędkość swobodnego spadku

jednostki: