Obecny kształt Księżyca:

 

Księżyc obraca się wokół swej osi dokładnie w takim samym czasie w jakim dokonuje jednego obiegu wokół Ziemi (27,3 dnia).
Dlatego z Ziemi widoczna jest zawsze ta sama strona Księżyca.

Niewidoczną stronę Księżyca sfotografowała dopiero załoga Apollo 11.

W miarę obrotu Księżyca wokół Ziemi Słońce oświetla stopniowo jego powierzchnię. Możemy wyróżnić 4 etapy cyklu zwane fazami:

PEŁNIA


- gdy Księżyc znajdzie się po drugiej stronie Ziemi niż Słońce, wówczas oświetlona jest cała tarcza Księżyca - jest to pełnia

OSTATNIA KWADRA


- pomiędzy pełnią a nowiem widoczna jest połowa tarczy Księżyca (można przyrównać ją do wypełnionej litery C) - jest to ostatnia kwadra

NÓW


- gdy Słońce oświetla niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca, czyli gdy Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem to Księżyc nie jest widoczny z Ziemi - ta faza nosi nazwę nowiu

PIERWSZA KWADRA


- pomiędzy nowiem a pełnią z Ziemi widoczna jest tylko połowa tarczy Księżyca (przypomina literę D) - ta faza nosi nazwę: pierwsza kwadra