Jak zrobić korek z powietrza

Należy włożyć do butelki lejek o niezbyt dużej tulejce i uszczelnić go plasteliną. Po wlaniu wody do lejka, okaże się, że nie chce ona przepłynąć do butelki.

dlaczego?
Powietrze znajdujące się w butelce uniemożliwi wodzie przedostanie się do środka. Z drugiej strony cząsteczki wody, zagęszczone przez napięcie powierzchniowe na podobieństwo skóry, nie dopuszczają do przepływu powietrza. Można zatkać palcem górny otwór słomki do picia i wsunąć ją do butelki. Jeśli uniesie się palec, woda natychmiast popłynie do butelki. Stanie się tak dlatego, że powietrze znalazło drogę odpływu w słomce.