Ile monet zmieści się w kieliszku

Trzeba napełnić wodą z kranu suchy kieliszek po brzegi, ale tak, aby woda nie wylewała się na zewnątrz. Potem należy ostrożnie opuścić na dno kieliszka kilka monet i obserwować, jak zmienia się lustro wody. Okazuje się, że wiele monet zmieści się w środku i nie spowoduje wylania się wody. A ponad brzegami naczynia uformowała się góra wodna.

dlaczego?
Utrzymuje ją napięcie powierzchniowe spowodowane siłą przyciągania między cząsteczkami wody.

Na koniec można jeszcze ostrożnie wsypać do kieliszka zawartość solniczki. Sól rozpuści się i podzieli pomiędzy cząsteczki wody nie powodując przelania się cieczy.