Dlaczego w pochylonym garnku jajo nie chce zsunąć się po dnie.

Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć powiększenie

Najlepiej przeprowadzać doświadczenia z gotowanymi jajkami, tak jakoś jest bezpiecznie. Należy ugotowane jajka z garnkiem (odpowiednio dużym, aby jaja miały miejsce na przesuwanie się) wstawić pod kran, np. aby je ostudzić. Trzeba skierować strumień wody między jajko a ściankę garnka. Następnie należy przechylić garnek ukośnie. Jajko powinno zsunąć się po dnie (zgodnie grawitacją!!), ale tak się nie dzieje. Jajko tkwi jak zaczarowane pod strumieniem wody, kręcąc się w kółko.

dlaczego?
Ciśnienie cieczy (lub gazu) zmniejsza się wraz z rosnącą prędkością tej cieczy. Takie właśnie zjawisko zaistniało w przypadku strumienia wody między jajkiem i ścianką garnka. Woda o normalnym ciśnieniu otaczająca jajko w garnku wypiera je w górę.

Podobne zjawisko występuje zimą, podczas intensywnych opadów śniegu. Powstają wtedy wysokie zaspy śniegu. Ale wokół pni drzew tworzą się głębokie leje, niekiedy sięgające do samej ziemi.

dlaczego?
Pień drzewa stanowi przeszkodę dla ruchu prądu powietrza. Wokół pnia wydłuża się droga powietrza a zatem wzrasta prędkość. A ciśnienie zmniejsza się wraz ze wzrastającą prędkością, zatem wokół pnia powstaje w prądzie powietrza podciśnienie i ssanie oczyszcza to miejsce ze śniegu.