DLACZEGO... wszystko jest fizyką ??
- czyli fizyka w życiu codziennym

DZISIAJ JEST:Czosnek jest dla jednych miłym zapachem, a dla drugich zdecydowanie nie. Niestety nie da się ukryć zapachu czosnku jak i innych mniej lub bardziej przyjemnych zapachów. Wszystkiemu winny jest nieustający ruch cząsteczek powietrza. Cząsteczki powietrza zderzają się ze sobą w swoim chaotycznym ruchu, zderzają się też i z cząsteczkami powietrza zmieszanymi z danym zapachem. W wyniku tych zderzeń zapach rozchodzi się samorzutnie w powietrzu. Takie zjawisko nazywamy dyfuzją.

Zatem rozchodzenie się wszelkich zapachów (i tych przyjemnych, jak np. zapach kwiatów czy pieczonego przez mamę ciasta, i tych nie­miłych, np. gdy jakaś nie dbająca o higienę osoba stanie obok nas w autobusie) odbywa się na zasadzie dyfuzji.

Dyfuzja zachodzi najszybciej w gazach, wolniej w cieczach ale również i w ciałach stałych - ale bardzo wolno. Dowodem na to był wynik następującego doświadczenia: dwie dokładnie oszlifowane płyty, jedną z ołowiu, a drugą ze złota ułożono jedną na drugą i dociśnięto do siebie odważnikiem. Po pięciu latach przechowywania w temperaturze pokojowej, w warstwie granicznej o grubości 1 mm w płycie z ołowiu stwierdzono obecność cząsteczek złota, a w płycie ze złota obecność cząsteczek ołowiu.

Zjawisko dyfuzji ma duże znaczenie dla życia ludzi i zwierząt. Dzięki dyfuzji możliwa jest wymiana gazowa przez skórę i przenika­nie substancji odżywczych z układu trawiennego do krwi. Ten rodzaj dyfuzji nazywa się osmozą. W rzekach i jeziorach znajdują się cząsteczki powietrza, które dzięki dyfuzji docierają nawet do dna zbiorników wodnych.

Zjawisko dyfuzji można przyspieszyć zwiększając temperaturę. Im wyższa temperatura tym szybciej poruszają się cząsteczki.


Wiadomości zebrała - Gabriela Bobrzak
Zespół Szkół nr 65
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)